Sektionsritning

En sektionsritning är en genomskärning av byggnaden från sidan och visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera, så man kan se byggnadens invändiga nivåskillnader.

När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning.

Sektionsritningen ska visa

  • Rumshöjd
  • Takvinkel
  • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
  • Skorsten
  • Byggnadens höjd
  • Marknivån invid byggnaden

Sektionsritningen är ofta i skala 1:100.

Exempel på sektionsritning

Exempel på sektionsritning finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 2.3 MB.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en arkitekt.


Förslag på sidor