Fasadritning

En fasadritning visar hur byggnaden är tänkt att se ut utvändigt, till exempel material och färg. Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv).

Fasadritningen ska visa

  • Alla fasader. De olika fasaderna ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".
  • Taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden.
  • Befintlig marknivå redovisas med en streckad linje
  • Ny marknivå redovisas med en heldragen linje
  • Marklinjer ska redovisas till tomtgräns, om det inte ryms på fasadritningarna kan detta redovisas separat på en marksektionsritning.
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
  • Material- och kulörval

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Exempel på fasadritning

Exempel på fasadritning finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 2.3 MB.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00