Fasadritning

En fasadritning visar hur byggnaden är tänkt att se ut utvändigt, till exempel material och färg. Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv).

Fasadritningen ska visa

  • Alla fasader. De olika fasaderna ska namnges, till exempel "Fasad mot norr".
  • Taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor och annat som är en fast del av fasaden.
  • Befintlig marknivå redovisas med en streckad linje
  • Ny marknivå redovisas med en heldragen linje
  • Marklinjer ska redovisas till tomtgräns, om det inte ryms på fasadritningarna kan detta redovisas separat på en marksektionsritning.
  • Markplanering/redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
  • Material- och kulörval

Fasadritningen ritas vanligtvis i skala 1:100.

Exempel på fasadritning

Exempel på fasadritning finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 2.3 MB.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en arkitekt.

Förslag på sidor