Planritning

En planritning visar den planerade byggnaden ovanifrån. På ritningen ska du rita in rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera.

Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källare.

Planritningen ska visa

  • Byggnadens yttermått
  • Byggnadens rumsindelning
  • Rummens storlek i kvadratmeter
  • Placering av fönster, dörrar och väggar
  • Öppningsmått för dörrar och fönster
  • Nya väggar
  • Väggar som rivs
  • Fast inredning, möblemang
  • Även sådant som skorsten, trappor, altaner med mera ska vara angivet.
  • Eventuella nivåskillnader

Tänk på att entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Planritningen ska vara i skala 1:100.

Exempel på planritning

Exempel på planritningar finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation

Exempelritningar för tillbyggnad

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00