Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar din fastighet (tomten), byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

Beställ en karta

För att kunna göra din situationsplan behöver du först beställa en nybyggnadskarta. Nybyggnadskarta beställer du från via vår e-tjänst. Vi gör kartan på beställning, och det kan därför ta några veckor innan du får den. Eftersom kartan ska bifogas med din ansökan bör du beställa den minst en månad innan du vill lämna in din ansökan. Vi tar ut en avgift för att tillverka kartan, kostnaden varierar beroende på åtgärd, tomtstorlek med mera.

Läs mer om vilken karta du behöver

Beställ nybyggnadskarta

Rita in din planerade åtgärd

På kartan ska du rita ut alla förändringar du önskar göra och skriva in alla mått så det är tydligt vad du planerar. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

  • nya och existerande byggnader.
  • tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • storlek på alla ny- och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor.
  • lägesbestämning av alla ny - och tillbyggnader. Det innebär att du anger markhöjder, golvhöjd och avstånd till närmaste fastighetsgränser.

En lämplig skala brukar vara 1:400 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.

När du har ritat in den tänkta åtgärden, måttsatt och skrivit under så har underlaget gått från en nybyggnadskarta till en situationsplan.

Exempel på situationsplan

Exempel på situationsplan finns i våra exempelritningar:

Exempelritningar för nybyggnation Pdf, 2.3 MB.

Exempelritningar för tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en sakkunnig, till exempel en arkitekt. Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.

Förslag på sidor