Smedseröd 1:2, HE 147

Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2009

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Uddevalla och 1 kilometer från Torp köpcentrum, mellan E6 och Bohusbanan.

Planens syfte är att möjligöra byggande av 14 grupphus utmed en bygata.

Mer information

Ikon dokument/fil

Planprogram

Program.pdf
Ikon dokument/fil

Planbeskrivning

Beskr.pdf
Ikon dokument/fil

Genomförandebeskrivning

Genomf.pdf
Ikon dokument/fil

Plankarta

Plankart.pdf
Ikon dokument/fil

Programredogörelse

Progredo.pdf
Ikon dokument/fil

Samrådsredogörelse

Samredo antagande.pdf
Ikon dokument/fil

Utlåtande

Utlat.pdf

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00