Smedseröd 1:2, HE 147

Detaljplanen vann laga kraft 11 juni 2009

Planområdet är beläget cirka 9 kilometer nordväst om Uddevalla och 1 kilometer från Torp köpcentrum, mellan E6 och Bohusbanan.

Planens syfte är att möjligöra byggande av 14 grupphus utmed en bygata.

Förslag på sidor