Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommungemensam extern och intern kommunikation, kommunens olika kanaler för kommunikation, policy- och profilfrågor, samt ger stöd och råd inom organisationen.

Verksamhet som ingår i kommunikationsenheten

Kontaktcenter

Kontaktcenter finns i Rådhuset och ska ge snabb service till invånarna, företag, tillfälliga besökare och andra. Personalen ger svar på enkla frågor via mejl, inlägg i sociala medier, telefonsamtal, tar emot besök och är en väg in till kommunen.

Kontakt

Ann-Louise Öhrn, +46 522‑69 60 17

Enhetschef

ann-louise.ohrn@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00