Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för kommungemensam extern och intern kommunikation, kommunens olika kanaler för kommunikation, policy- och profilfrågor, samt ger stöd och råd inom organisationen.

Verksamhet som ingår i kommunikationsenheten

Kontaktcenter

Kontaktcenter finns i Rådhuset och ska ge snabb service till invånarna, företag, tillfälliga besökare och andra. Personalen ger svar på enkla frågor via mejl, inlägg i sociala medier, telefonsamtal, tar emot besök och är en väg in till kommunen.

Kontakt

Mats Eliasson, kommunikationschef

+46 522 69 60 17

mats.eliasson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Mer information

Förslag på sidor