Personalavdelning

Personalavdelningen arbetar med att leda, utveckla, samordna kommunens personalpolitik. Tar fram riktlinjer inom personalområdet och tecknar kollektivavtal. 

Personalavdelningen fungerar som sakkunnig och ger stöd till verksamheten inom områden som arbetsrätt och avtal, lönebildning och villkor, hälsa och arbetsmiljö samt rekrytering.

Dessutom utvecklar och ordnar avdelningen kommungemensam kompetens och ledarskapsutveckling samt aktiviteter inom området hälsa. Inom avdelningen ligger ansvar för administration av lön och pension.

Kontakt

Sara Gustafsson, +46 522‑69 77 22

Personalchef

sara.gustafsson@uddevalla.se

Stadshuset Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00