Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en verksamhet som kan erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättningar som är i yrkesverksam ålder och inte har arbete eller går i skola.

Det är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi tror på att arbetet ska vara utvecklande och meningsfullt för dig och därför arbetar vi tillsammans med dig för att hitta den dagliga sysselsättningen utifrån dina förutsättningar, önskemål och behov.

Så arbetar vi

Hos oss inom Uddevalla kommuns dagliga verksamheter använder vi tydliggörande pedagogik för att skapa en trygg och förutsägbar miljö för dig. Friskvårdsaktiviteter kan också förekomma som en del av arbetet för att främja hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder över 30 olika dagliga verksamheter inom olika områden såsom arbete i café och kök, arbete i våra butiker, vaktmästeri och trädgårdsarbete, återvinningsverksamhet, städ och service, media, hantverk/estetisk verksamhet (exempelvis keramik och sömnad) samt kommunikation, samspel och upplevelser. Våra dagliga verksamheter ser olika ut och kan innebära att du deltar i en större eller mindre grupp.

Ansök om daglig verksamhet

För att kunna delta i daglig verksamhet behöver man först ansöka hos sin LSS-handläggare och få ett beslut om insatsen. Handläggaren gör en individuell bedömning av vilka insatser som är lämpliga utifrån den enskildes behov och önskemål.

Information om ansökan hittar du längst ned på sidan.

Vad händer när jag lämnat in min ansökan?

Aktivitetscirkeln- är en individanpassad process för att hjälpa dig att hitta lämplig daglig verksamhet. Genom att använda aktivitetscirkeln kan man få en helhetsbild av personens intressen och behov, vilket kan leda till en mer meningsfull och givande daglig sysselsättning. Du får möjlighet att göra studiebesök för att se olika verksamheter och få en känsla för vad som passar dig bäst.

Vi försöker, i möjligaste mån, att erbjuda dig en plats på den dagliga verksamheten som du önskat.

Habiliteringsersättning

Du som har daglig verksamhet har rätt till habiliteringsersättning. Om du har sysselsättning mindre än 3 timmar får du ingen ersättning. Har du sysselsättning 3 timmar eller mer får du 35 kr (per dag). Om du har sysselsättning 6 timmar eller mer så får du 47 kronor (per dag). Det är kommunen som betalar ut habiliteringsersättningen. Du behöver fylla i kontouppgifter på en speciell lapp och lämna till handledare på din dagliga verksamhet.

Matkostnad/Lunch

Du kan beställa lunch via handledare på daglig verksamhet. Lunchen lagas av Äsperödsköket/Östraboköket och det finns matsedel för varje vecka. Lunchen kostar 37 kr. Om du har allergier eller annan specialkost så behöver du fylla i en specialkostblankett. Handledare på din dagliga verksamhet kan hjälpa dig.

Arbetsresor till och från daglig verksamhet

Om du behöver åka taxi till- och från daglig verksamhet så behöver du ett Färdtjänstbeslut. Du ansöker om detta genom att kontakta färdtjänsthandläggare via kommunens växel. Telefonnummer: 0522- 696000

Individuell företagsplacering

För vissa arbetstagare kan det finnas möjlighet att ha en individuell daglig verksamhetsplats på företag i Uddevalla. De har stöd av handledare från företaget och introduktion och uppföljning genomförs av pedagog från verksamhetsområdet. Några grupper arbetar också tillsammans med verksamhetsområdets handledare ute på företag eller i kommunens övriga verksamheter.

Förslag på sidor