Företagsgrupp daglig verksamhet

Att ha sin dagliga verksamhet på ett företag innebär att personen har sin sysselsättning på en arbetsplats ute i samhället. Personer som är aktuella för företagsplats har visat intresse och motivation och bedöms kunna utföra anpassade uppgifter.

Filmen nedan (ca 2 minuter) ger exempel på några arbetsplatser och vilka arbetsuppgifter som kan ingå. Filmen är textad och syntolkad.

Exempel på företag daglig verksamhet

  • Biltema
  • Nordic Leather
  • Pingstkyrkan secondhand & café
  • Uddevalla Hundhälsa

Personer som har daglig verksamhet på ett företag har stöd av handledare på företaget. Introduktion och uppföljning genomförs av pedagog från verksamhetsområdet.

Förslag på sidor