Mobila teamet

NU-sjukvårdens psykiatriska mobila akutteam i Uddevalla erbjuder dig som patient vård och behandling i din närmiljö. Det mobila akutteamet är ett alternativ till sjukhusvård vid försämring och nyinsjuknande.

Mobila teamets uppdrag är bland annat att:

  • Underlätta permissioner och utskrivning för patienter som behandlas i dygnetruntvård
  • Stödja och underlätta för närstående
  • Ge råd, stöd och konsultinsatser till övriga vård- och omsorgsgivare
  • Utveckla samverkan för patientnytta internt och externt

Under mer information nedan hittar du länk till kontaktuppgifter

Förslag på sidor