Personligt ombud

Personligt Ombud finns för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och
som har ett omfattande behov av stöd från samhället.

Vem kan få personligt ombud?
 - Du som har en psykisk funktionsnedsättning
 - Du som har omfattande svårigheter i ditt vardagliga liv
 - Du som är över 18 år
 - Du som har ett behov av stöd från socialtjänst, sjukvård och andra
myndigheter

Vad gör ett personligt ombud?
Personligt ombud arbetar utifrån Ditt uppdrag. Vi utför arbetet gemensamt,
utifrån din egen förmåga. Ett personligt ombud kan till exempel vara stöd vid
myndighetsbesök, verka för att dina behov och rättigheter tillgodoses utifrån dina
önskemål och vara behjälplig med att kartlägga och samordna dina
insatser.

Kostnadsfritt stöd
Personligt ombud har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation. Det är ett
kostnadsfritt- och tidsbegränsat frivilligt stöd som avslutas när uppdraget är slutfört.
Det ersätter inte arbete som exempelvis utförs av handläggare,
boendestödjare, god man eller kurator. Tillsammans bestämmer vi mötesplats.

Kontaktuppgifter
I Fyrbodal finns en gemensam verksamhet med Personligt ombud. 13 av Fyrbodals kommuner ingår tillsammans med Lilla Edets kommun. Besök gärna hemsidan för mer information.

Förslag på sidor