Lucka 16 - Pröva kooperativt lärande

Kooperativt lärande är ett förhållningssätt till lärande. Du som lärare organiserar elevgruppen att lära sig i par eller mindre grupper där varje elevs bidrag gör att hela gruppen lär sig. Här får du ett smakprov på hur du enkelt kan genomföra kooperativt lärande i ditt eget klassrum.

Eleverna lär tillsammans

Bild lånad från bloggen Kooperativt lärande.

Kooperativt lärande (KL) är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever under tiden de lär sig. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

En aktivitet inom KL är Fråga, fråga byt! Den passar för att repetera eller lära nya ord och begrepp. Aktiviteten är enkel och rolig och går att anpassa på många sätt. Fråga, fråga byt! blir ofta populär bland eleverna eftersom de både får snabb återkoppling på sina kunskaper och lär sig nya saker snabbt.

Fråga, fråga byt!

 1. Dela ut ett kort till varje elev. På ena sidan av kortet finns en fråga (eller ett begrepp, eller ett mattetal), på andra sidan finns svaret.
 2. Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe för att visa att de är "lediga".
 3. När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. Elev 1 säger sitt ord/begrepp och elev 2 förklarar vad det betyder. Därefter säger elev 2 sitt ord och elev 1 förklarar. Om båda två kunde förklara orden byter de kort och går vidare med handen uppe. Om någon elev inte kunde förklara ordet får den titta på förklaringen för att komma ihåg den nästa gång. De byter då inte kort utan går vidare med samma kort och handen uppe.
 4. Fortsätt så tills läraren bryter aktiviteten.

Vill man få eleverna delaktiga redan i förarbetet kan de hjälpa till att skriva korten med begreppet på ena sidan och förklaringen på andra.

Hitta fler elevaktiva arbetssätt och strukturer på aktiva lärprocesser på:

 

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300