High five för fritids!

Fredagen den 27 september föreläste Annica Persson från viktigvuxen.se för 180 pedagoger på fritids om det viktiga uppdraget att genom sitt arbete på fritidshemmen bidra till elevers trygghet och utveckling.

Under föreläsningen gav Annica Persson konkreta tips på hur man kan synliggöra uppdraget genom verktyget “High five för fritids!” och Maslows behovstrappa.

Annica förklarade utifrån hur hjärnan fungerar och hur vi därefter reagerar i mötet med andra människor, kollegor eller elever. Hon påminde om betydelsen av att skapa lugn och nya positiva minnesbilder i utmanande situationer som ger bättre förutsättningar för ett annat bemötande vid kommande tillfälle. Fungerande modeller såsom Non VIolent Communication, ett medvetet kroppsspråk och magiska meningar nämndes. Att tänka på:

 • Ta aldrig på dig barnets känsla. Agera motpol och använd ditt kroppsspråk för att byta mönstret - sänk hastigheten och rösten.
 • Utgå från vad du sett och hört - Uttryck dig i jag-form.
 • Förhåll dig konkret till situationen. Orsak-verkan utan hot, beskyllning, besvikelse och skuldbeläggelse för att undvika skam.
 • Förstå före du gör dig förstådd, spegla och bekräfta känslan.
 • Smid medan järnet är kallt.

Föreläsningen inbjöd till delaktighet genom flera tillfällen att samtala och reflektera tillsammans. Som avslutning fick varje deltagare tre bönor med uppdraget att använda dem för att skapa en bättre relation till någon elev som exempelvis man inte pratat med eller som utmanar eller någon som man bara pratar till och inte med. Det är vi på fritids som tillsammans ger förutsättningar för “gruskornet” att utvecklas till en pärla genom att vara skalet som möjliggör pärlans växande, som håller om och bygger upp.

Många deltagare gav positiv respons på föreläsningen. Några röster:

- Handen “High five för fritids!” var tydlig och användbar.

- Verkligen upplyftande!

- En jättebra föreläsning som kan höras fler gånger!

- Detta är något vi måste berätta om för våra kollegor!

/Unni Norén och Charlotta Olsson

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300