Hovhultsskolan går på djupet med begreppet elevidentitet

Vad innebär det att vara elev? Det har Hovhultsskolans elever och personal undersökt och kartlagt tillsammans med två grundskolepsykologer. Resultatet ska vävas in i Hovhultsskolans utvecklingsarbete men även jämföras med en annan skolas uppfattningar av begreppet.

Elever vid vita tavlan.

Under vårterminen arbetade pedagogisk personal tillsammans med två av grundskolans psykologer, Christel Nyberg och Silvana Rodriguez Labra, i ett utvecklingsarbete runt begreppet elevidentitet. Elever i åk 1 till 6 fick svara på och diskutera ett antal frågor runt områden som

 • vad skola innebär,
 • hur en lektion ser ut,
 • vad det är att vara en elev,
 • varför man har rast, etcetera.

Syftet är att hämta in elevernas tankar och kunskap runt hur det är att vara elev för att sedan kunna väva in detta i Hovhultsskolans utveckling framgent. Tidigare har ett arbete gjorts tillsammans med psykologerna runt den svåra och viktiga rollen som pedagogisk personal, nu genomlystes rollen som elev och den situation eleven verkar i.

Personalen på skolan hjälpte eleverna att utifrån ovan nämnda frågeställningar fundera runt området elevidentitet. Sedan hälsade psykologerna på i klassrummen hos alla klasser och fick ta del av många kloka tankar och funderingar.

Konsekvenser pch planering

Efter att psykologerna sammanställt och analyserat svaren presenterades detta till personalen under vecka 44. Psykologerna samt Hovhultsskolans personal startade också tillsammans upp en diskussion om vad (och om) förmedlandet av elevernas tankar får för konsekvenser i den pedagogiska vardagen på Hovhultsskolan.

Elevhälsoteamet på Hovhultsskolan har nu tillsammans med psykologerna haft en utvärdering och lagt en plan för hur arbetet skall fortsätta.

Undersöka elevidentitet på annan skola

Nästa steg är att göra samma nyfikna undersökning på en annan skola i Uddevalla för att se om eleverna där landar i samma tankar som eleverna på Hovhult. Tanken är att få fatt i om de teman som kom fram på Hovhulsskolan är mer generella eller specifika för just Hovhultsskolan.

- Detta arbete är väldigt roligt och meningsfullt för att i förlängningen öka elevers måluppfyllelse genom att få en ökad förståelse av vad elevens skolvardag är och hur man kan utveckla densamma. Vilka teman som framkom från eleverna? Det kommer vi att berätta i ett senare skede, säger Christel Nyberg och Silvana Rodriguez Labra.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300