Lucka 15: Kartläggningsmaterial som ökar skolanknytningen

Särskilda undervisningsgruppen Källan skickar en julhälsning med tips på kartläggningsmaterial som kan hjälpa dig, din elev samt vårdnadshavare att få ett helhetsgrepp på skolsituationen och vad som fungerar och inte. .

Bilder på Källans kartläggningsmaterial

Exempel på kartläggningsmaterial

Kartläggningen består av tre delar; en för eleven, en för vårdnadshavaren och en för skolan. De kan användas separat eller tillsammans.

I Källans arbetet sammanställs varje termin elevens och vårdnadshavarens svar tillsammans med pedagogernas skattning av vad eleven ger uttryck för samt elevens måluppfyllelse.

Läs mer och ta del av materialet här

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300