Förorenade områden, handelsträdgårdar

Handelsträdgårdarna i Stenevad och Rosenlund är två handelsträdgårdar med en lång verksamhetstid (1930-talet till 1985 respektive 1990). Här finns risk för att båda områdena är förorenade. Det kan exempelvis röra sig om bekämpningsmedel som DDT.

Båda handelsträdgårdarna är betraktade som Riskklass 2 - Stor risk.

Kommunens roll

Handelsträdgårdarna är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Uddevalla kommun är huvudman i projektet, som sökt och fått statligt bidrag för förstudie för 2022. Undersökningar påbörjas sommaren 2022.

Bild från nedlagda handelsträdgårdar där man ser förfallna växthus

Förslag på sidor