Förorenade områden, Vargläderfabriken och Eriksbergs garveri

Eriksbergs Garveri och därefter Vargläderfabriken låg beläget vid Bäveån på Kuröd vid landsvägen mot Vänersborg ett par kilometer öster om staden. På platsen har garverierna varit verksamma mellan ungefär 1887 - 1958. Därefter har det bedrivits grosshandel med hudar och skinn. Fabrikslokalen brann ner 1965. Uddevalla kommun äger idag fastigheten. Fastigheten ligger inom Köperödssjöarnas vattenskyddsområde i direkt närhet till Bäveån, vilket gör att markens skyddsvärde bedöms som högt. Föroreningar i marken kan exempelvis vara krom, arsenik.

Fastigheten är betraktad som Riskklass 2 - Stor risk.

Kommunens roll

Garverierna är en del i kommunens arbete att på eget initiativ gå igenom tidigare okända förorenade områden, och söka pengar för undersökningar i de områden där de verksamheter som förorenat inte längre finns kvar.

Uddevalla kommun är huvudman i projektet, som sökt statligt bidrag för en förstudie.

Nu har kommunen fått 400 000 kronor i bidrag från Länsstyrelsen för att genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning, en så kallad förstudie.

Förslag på sidor