Drogfri ungdom

Drogfri ungdom finns där ungdomarna är: ute i samhället och i skolorna. Till oss kan du som förälder eller ungdom vända dig med frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Självklart kan du vara anonym.

För dig som är förälder

I vårt arbete inom Drogfri ungdom är du som förälder en oerhört viktig samarbetspartner. Du som förälder kan göra stor skillnad. Våga fråga och prata med era barn om det som rör sig i deras liv. Det kan vara musik, sajter på nätet, spel, kompisar, kärlek med mera. En god och djup relation till barnen skapar trygghet och gör det lättare för ungdomarna att hantera nya situationer, val och vänskapsförbindelser.

Tobak: Det är viktigt att du som vuxen stödjer tonåringar till en tobaksfri livsstil. Det gäller alla former av tobak, som snus, cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa. Forskning visar att det finns en stark koppling mellan nikotin, alkohol och andra droger, både fysiologiskt och socialt.

Alkohol: Många vuxna tror att ungdomar som blir bjudna på öl, vin och sprit hemma lär sig hantera alkohol. Svensk forskning visar att det är precis tvärtom. De ungdomar som erbjuds alkohol hemma dricker mer och löper större risk att få problem.

Droger: Det finns en hel del droger i Uddevalla i dag. Just nu råder det en utbredd uppfattning bland våra ungdomar att det är ofarligt att röka cannabis. Som förälder bör du skaffa dig kunskap och för att kunna möta myterna om bland annat cannabis. Kom ihåg att kolla källan där informationen kommer från. Prata med dina barn om riskerna att använda droger. Bry dig om, lägg dig i.

Vill du läsa mer gå in på: barnperspektivet.se BRIS för vuxna.

För dig som är ung

Det är viktigt att du som är ung tar ansvar och vet vilka konsekvenser det kan få om du använder alkohol och droger. Våga säga nej till det du inte vill göra. Grupptryck, hot eller hån håller inga riktiga vänner på med. Visa stolt upp din självkänsla och strunta i vad andra tycker.

Här får du fler tips som kan hjälpa dig och andra ungdomar:

  • Var rädd om dig och ta hand om dig.
  • Se till att du och dina vänner tar hand om varandra.
  • Tala om för dina föräldrar var du är, vilka du umgås med och när du kommer hem.
  • En ”tjatig” och ”jobbig” förälder bryr sig. Kom ihåg det.
  • Drick inte alkohol om du är under 18 år. Det är olagligt och den lagen är inte till för att straffa dig utan för att skydda dig.
  • Utöver risk för att fastna i missbruk och drabbas av sjukdom ökar alkoholkonsumtion risken för misshandel, skadegörelse, olyckor och sexuella övergrepp/ofrivilligt sex.
  • Visa ditt missnöje och agera om någon vill köpa ut alkohol (eller tobak) till dig eller andra minderåriga.
  • Gör och säg bara sådant som du kan stå för dagen efter. Ett förlåt kan inte alltid tas emot.
  • Det är alltid rätt att kontakta någon vuxen om någonting har hänt. Dina vänner får kalla dig för ”tjallare”. Det är moget att berätta saker och många kommer att vara tacksamma efteråt.
  • Gå inte hem ensam på kvällen eller natten.

Kontakt

Unni Norén, +46 522‑69 74 74

Drogförebyggande samordnare

unni.noren@uddevalla.se

Drogförebyggande samordnare för grundskolan

 

Miranda Gjelseth, +46 522‑69 68 48

Drogförebyggande samordnare

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Brott- och drogförebyggande samordnare för gymnasiet

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00