Drogfri ungdom

Aktuellt

Kommunens högstadier fick information om tobakens skadeverkningar

Grundskolans drogförebyggande samordnare har besökt högstadieskolorna under vecka 46 och 47 med information kring tobak och nikotin.

Läs om besöket

Uddevallas drogförebyggande arbete är lyft vid regional konferens 3-4 november

Drogfri Ungdom har medverkat i en regional konferens kring drogförebyggande arbete. Där berättade de om det forskningarbete kring cannabisförebyggande insatser som de genomfört med stöd av Länsstyrelsen, VGregionen och Göteborgs Universitet.

Läs om konferensen

Kunskapshöjande FoU-rapport om cannabisanvändning.

Drogfri Ungdom har under perioden januari 2020 - mars 2021 medverkat i en FoU-cirkel på initiativ av Länsstyrelsen, VGregionen och Göteborgs Universitet. Nu är arbetet sammanställt i en forskningsrapport.

Läs mer om ungdomars attityd till cannabis

Miranda Gjelseth, Unni Norén och Jasmin Nuhanovic är samordnare i Drogfri Ungdom

Miranda Gjelseth, Unni Norén och Jasmin Nuhanovic

Om Drogfri Ungdom

Drogfri ungdom är ett samverkansarbete mellan Barn och utbildning och Kultur och fritid och består av drogförebyggande samordnare på grund- och gymnasieskolorna samt ungdomspedagog kopplad till fritidsgårdarna. Målsättningen är att förebygga användning och beroende av alkohol, narkotika och andra droger bland barn och ungdomar i Uddevalla.

Drogfri ungdom samverkar med andra viktiga aktörer i samhället så som socialförvaltningen (till exempel Kompassen, fältenheten, tillstånd och tillsyn) samt ungdomsmottagningen, föreningsliv, och polismyndigheten. Vi bjuder in till olika informations- och kunskapshöjande träffar där vi ibland bjuder in externa föreläsare.

Råd och hjälp för elev och förälder

När det gäller drogproblematik bland våra skolelever fungerar samordnaren som en länk mellan skolan och öppenvårdsmottagning i elevens hemkommun för att eleven vid behov får stöd så fort som möjligt. Tillsammans med elevhälsan arbetar samordnaren för en snabb och smidig hjälp till ungdomar och deras föräldrar. Har man oro eller funderingar så ta en kontakt så fort som möjligt med någon vuxen på skolan. Vi finns där för att hjälpa till i både stort och smått.

Det finns många fördelar med att påbörja behandling så snart som möjligt.

Informationsträffar och utbildningar

Drogfri ungdom anordnar informations- och utbildningsträffar för föräldrar och andra viktiga vuxna om ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel). Samordnaren kan bjudas in vid föräldramöten och föräldraråd för att informera om skolans och kommunens drogförebyggande arbete och den aktuella situationen vad gäller droger i vår kommun. En viktig del i arbetet är att informera och ha en god kontakt med skolans personal genom att medverka på arbetsplatsträffar, träffa elevhälsoteamen och hålla i utbildningar för personal både på skolorna och på fritidsgårdarna. Samordnaren kan även bjudas in till skolklasser för att kunskapshöja våra barn och unga.

Hej förälder!

Din inställning och ditt agerande är viktigt.
Visste du att en av de största anledningarna till att våra unga avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna? Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn inte ens provar. Forskning visar att barn som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med alkohol och andra droger.

Det finns många andra saker som också påverkar våra barn men kom ihåg att: din inställning och ditt stöd är viktigt!

Åtta viktiga insatser som du kan göra

 1. Prata med ditt barn varje dag, var nyfiken och ställ frågor.
 2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut.
 3. Sätt tydliga gränser hemma – inkludera äldre syskon och vänner i samtalet.
 4. Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar.
 5. Håll dig informerad om var ditt barn är på fritiden och övrig tid.
 6. Samverka med andra föräldrar och enas om gemensamma regler kring alkohol och tobak.
 7. Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem.
 8. Var extra närvarande vid större förändringar och extra vaksam på skolk, försämrade skolresultat och drogliberala kompisar.

Det är aldrig för sent att söka hjälp

Även om du gör allt du kan så kan det ändå vara så att ditt barn ändå väljer att prova någon eller några droger. Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat – försvåra och sök hjälp. Erfarenheter från föräldrar som haft bekymmer med sitt barn visar att det är viktigt att söka hjälp tidigt och att lita på sin magkänsla. Det är lättare att få någon att sluta använda droger tidigt i ett bruk. Prata med skolan och andra verksamheter där ditt barn vistas.

De flesta unga experimenterar bara och få fastnar i missbruk. Var snabb med att ta stöd och hjälp! Du/ni är inte ensamma och detta kan hända i alla familjer. Du och ditt barn har inte gjort fel men i detta läge är det viktigt att få stöd både som barn och som familj.

Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp!

Hej du som är ung!

Det är viktigt att du som är ung tar ansvar och vet vilka konsekvenser det kan få om du använder alkohol och droger. Våga säga nej till det du inte vill göra. Grupptryck, hot eller hån håller inga riktiga vänner på med.

Här får du fler tips som kan hjälpa dig och andra ungdomar:

 • Var rädd om dig och ta hand om dig.
 • Se till att du och dina vänner tar hand om varandra och gå inte hem ensam på kvällen.
 • Tala om för dina föräldrar var du är, vilka du umgås med och när du kommer hem.
 • En ”tjatig” och ”jobbig” förälder bryr sig. Kom ihåg det.
 • Drick inte alkohol om du är under 18 år. Det är olagligt och den lagen är till för att skydda dig.
 • Utöver risk för att fastna i missbruk så ökar alkoholkonsumtion eller intag av andra droger risken för misshandel, olyckor och sexuella övergrepp/ofrivilligt sex.
 • Visa ditt missnöje och agera om någon vill köpa ut alkohol (eller tobak) till dig eller andra minderåriga.
 • Det är alltid rätt att kontakta någon vuxen om någonting har hänt. Dina vänner får kalla dig för ”tjallare”. Det är omtänksamt och du visa att du bryr dig och många kommer att vara tacksamma efteråt.

Kontakt

Unni Norén, drogförebyggande samordnare

+46 522‑69 74 74

unni.noren@uddevalla.se

Grundskolekontor

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare

+46 522‑69 68 48

miranda.gjelseth@uddevalla.se

Uddevalla margretegärde och gymnasiekont

Skolgatan 2

451 31 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00