LSS, stöd och service

Om du har en funktionsnedsättning och till exempel behöver hjälp i vardagen så kan du ha rätt till stöd enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Insatserna enligt LSS ska anpassas till dina behov och öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Foto: Linda Svensson

Vem har rätt till stöd enligt LSS?

LSS riktar sig till personer med:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder (över 16 år).
 • Stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande stödbehov.

Vilka insatser har du rätt till?

Nedanstående LSS-insatser kan du ansöka om inom Uddevalla kommun:

 • Personlig assistans
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boende
 • Daglig verksamhet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn för skolbarn över 12 år

Råd och stöd av experter

Du kan också ha rätt till rådgivning och vägledning av personer med särskilda kunskaper om hur det är att leva med stora funktionshinder. Det kan vara en fysioterapeut (tidigare sjukgymnast), arbetsterapeut, förskolekonsulent, psykolog, logoped, kurator eller dietist som hjälper dig. I insatsen ingår inte behandling.

För insatsen Råd och stöd ansvarar Västra Götalandsregionen men du kan vända dig till din LSS-handläggare i kommunen för att få mer information och hjälp att ansöka.

För dig som är anhörig

Anhöriga kan också få stöd genom LSS, till exempel i form av avlösarservice i hemmet. Via Anhörigcentralen erbjuds också olika former av avlastning för anhöriga.

Anhöriga

Kontakt

Marianne Graf, +46 522‑69 75 72

Biståndshandläggare lss förste

marianne.graf@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00