Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en insats som kan ges till dig som bor tillsammans med ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning. Insatsen är till för den som bor tillsammans en person med funktionsnedsättning och som behöver avlastning för att göra aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarservice är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslut om du har rätt till insatsen eller inte. För att ha rätt till avlösarservice behöver den du bor tillsammans med tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ansöker om avlösarservice hos enLSS-handläggare.

Omfattningen av insatsen kan variera och en individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Avlösarservice erbjuds i ditt hem.

Är du intresserad av att bli avlösare?

I självserviceportalen kan du göra en intresseanmälan gällande att bli avlösare, ledsagare, kontaktperson eller stödfamilj.

https://sjalvservice.uddevalla.se/kontaktperson

Kontakt


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor