Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska och ett personligt stöd för dig som har en funktionsnedsättning. En kontaktperson kan vara någon att prata med, en vän, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och följa med på fritidsaktiviteter.

Syftet med en kontaktperson är att bryta ofrivillig isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Insatsen som kontaktperson utgör inget professionellt stöd utan ges av en medmänniska med engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktperson är en biståndsbedömd insats. Det betyder att du behöver ansöka för att få beslut om du har rätt till stöd eller inte. För att ha rätt till kontaktperson behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du ansöker om kontaktperson hos en LSS-handläggare.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Skulle du vilja vara kontaktperson åt någon som behöver en vän som stöttar, kan du höra av dig till enhetschefen för Individ och familjestöd, se kontakt enhetschef, eller göra en intresseanmälan här:

https://sjalvservice.uddevalla.se/kontaktperson

Kontakt


LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Pernilla Sandén, enhetschef

+46 522‑69 79 79

pernilla.sanden@uddevalla.se

Kilbäckskontoret

Kilbäcksgatan 32

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor