Boende, LSS

Det finns olika boendeformer med särskild service för dig som får stöd enligt LSS. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

I boendeformer med särskild service enligt LSS får du det stöd och den omvårdnad du behöver utifrån dina individuella behov. Personalen har kunskap om din funktionsnedsättning och vad det innebär för dig. Du har möjlighet att ha önskemål om var du vill bo. Oftast innebär detta att du bor i en egen lägenhet, vanligen om ett rum och kök, cirka 30 kvadratmeter. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. I Uddevalla finns 33 bostäder med särskild service.

Du kan ansöka om bostad med särskild service om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett eget boende men ändå önskar att skapa dig ett eget hem. Boendeformen ger samtidigt möjlighet till en gemenskap med andra.

  • Bostaden är ditt privata och permanenta hem.
  • Tillgång finns till gemensamma utrymmen som ger möjligheter till samvaro.
  • Omvårdnad ges utifrån dina behov med syftet att du ska ha goda levnadsvillkor.
  • Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i insatsen.

Gruppbostad

Gruppbostaden är till för dig med mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Här erbjuds service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet. Den består av ett mindre antal lägenheter med gemensamt kök och vardagsrum. Du kan också få visst stöd för att komma ut på fritidsaktiviteter.

Servicebostad

I servicebostaden finns i likhet med gruppbostaden tillgång till personligt stöd och omvårdnad samt visst stöd till fritidsaktiviteter. Detta boende är ett mellansteg mellan vanligt boende och boende i gruppbostad. Personal finns tillgänglig hela dygnet. För dig som bor på en servicebostad finns tillgång till en gemensam lokal. Lägenheterna kan vara samlade eller spridda i ett bostadsområde.

Särskild anpassad bostad

Det finns också något som kallas särskild anpassad bostad. Detta boende är till dig som behöver en viss grundanpassning av din egna bostad, men som normalt inte behöver personal alldeles i närheten.

Förslag på sidor