Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en hjälp till dig som bor tillsammans med ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning. När du och din familj behöver få avlastning för att göra aktiviteter på egen hand, erbjuds avlösarservice i ditt hem.

Omfattningen av insatsen kan variera och individuell bedömning görs i varje enskilt fall. Du ansäker om avlösarservice hos din LSS-handläggare.

Kontakt

 

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Centrumkontoret
Kilbäcksgatan 26
451 81 Uddevalla

Kontakt

Henrik Ahnberg, +46 522‑69 75 73

Biståndshandläggare lss förste

henrik.ahnberg@uddevalla.se

Centrumkontoret Kilbäcksgatan 26

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00