Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är en hjälp till dig som bor tillsammans med ett barn eller vuxen med funktionsnedsättning. När du och din familj behöver få avlastning för att göra aktiviteter på egen hand, erbjuds avlösarservice i hemmet.

Du ansöker om avlösarservice hos din LSS-handläggare.

Kontakt

LSS-handläggare

Telefon
0522-69 60 00 (vx)

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Kilbäckskontoret
Kilbäcksgatan 32
451 81 Uddevalla

Kontakt

Marianne Graf, +46 522‑69 75 72

Biståndshandläggare lss förste

marianne.graf@uddevalla.se

Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00