När vi behöver hjälpa elever med att få skolan att fungera bättre

Här får du tips på webbresurser, böcker och en föreläsning som kan ge dig verktygen för en mer tillgänglig skolvardag för alla elever.

Tydlig struktur i klassrummet gynnar alla elever.

Det krävs många förmågor hos eleverna idag för att klara skolan med god trivsel och bra resultat, exempelvis

 • förmåga att lyssna,
 • sitta still,
 • vänta på sin tur,
 • göra sig hörd och sedd i gruppen,
 • förmåga att ta personligt ansvar och initiativ,
 • förmåga att anpassa sig till olika skolkamrater och olika vuxna,
 • förmåga att motstå frestelser och mängder av saker som pockar på uppmärksamheten och istället vara väl fokuserad.

Skolan har dessutom konkurrens och många ungdomar uppfattar skolan som ett störande moment i deras liv istället för vad den borde vara, det vill säga något av det viktigaste i deras liv. När skolan inte fungerar för en elev behöver vi vuxna arbeta tillsammans med eleven för att finna lösningar som gör skolvardagen mer tillgänglig för eleven.

Nedan finns förslag som kan fungera som stöd i arbetet.

Material för att samtala med elev om vad som är svårt i skolan

Skollogoped Julia Andersson har utvecklat materialet “Såhär vill jag ha det!” Materialet kan användas som samtalsunderlag när vi pratar med eleverna om vad som skulle fungera som stöd för dem i skolsituationen. Här i idrott och rörelse. På sidan finns länkar till hela materialet.

Författaren Anne Lindberg har i sin bok Autism och adhd i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik formulär som kan användas i mötet med äldre elever när problem i skolsituationen finns. Formulären finns som pdf-länkar på Natur och Kulturs hemsida.

Nya böcker i utvecklingsenhetens pedagogiska bibliotek

Elever som utmanar oss – hitta lösningar som fungerar av Veronica Gustafsson

Veronica Gustafsson är lärare, specialpedagog och föreläsare. Hon vill öka medvetenheten om hur nedsatta exekutiva förmågor som motivation, impulskontroll och initiativförmåga påverkar elevernas skolvardag. I boken visar hon hur lärare i grundskolans verksamheter kan bemöta sina elever för att kompensera och stötta.

En skola som fungerar – för alla av Joanna Lundin

I boken uppmuntras vi att vända på tankegångarna och istället utgå ifrån de elever som behöver olika former av stöd och anpassningar, Fördelen med att tänka så är att det gynnar alla elever – för ingen missgynnas av en tydlig struktur med korta genomgångar, planering på tavlan och möjlighet till alternativa redovisningsformer. 

Kenth Hedevåg

Kostnadsfri föreläsning 15/4 med Kenth Hedevåg “När mallen stämmer bättre”

Föreläsningen ger fördjupad kunskap och pedagogiska strategier för att kunna möta barn och ungdomar på bästa sätt. En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolan och i vardagen ändå.
Föreläsare: Kenth Hedevåg pedagog, förläsare & Författare till boken ”När mallen inte stämmer”.
Mer information på: www.hedevagpedagogik.se

När: onsdag 15/4/2020
Tid: 18:00-20:00
Plats: Folketshus Uddevalla, Göteborgsvägen 11 A salen
Anmälan till vast@sv.se eller till 010-33 00 900

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300