Samarbete med fokus på faktaböcker

Samarbetet kring faktaböcker fortskrider på grundskolorna. En bit in i terminen har skolbibliotekarie träffat lärare och skolbiblioteksansvariga på deltagande skolor. Hur ser förutsättningarna för att kunna använda faktaböcker i undervisningen ut på våra skolor? Faktagrupperna har ringat in utmaningar och lösningar för att kunna använda faktaböcker i undervisningen.

Faktaböcker i en bokhylla

Utmaningar kring faktaboksanvändning i skolan

Några av utmaningarna som lärare uppgett är brist på utrymme, lokaler och placering. Det handlar också en hel del om budget samt tid för skolbiblioteksansvar. En annan utmaning är att man på skolorna måste välja om eleverna ska använda faktaböckerna i undervisningen eller för eget lån. Det råder inga tvivel om att lärare önskar kunna använda faktaböcker oftare i sin undervisning. Skolbibliotekarie Jennie Högberg drar kopplingen mellan faktaböcker och användning av skolbibliotek i undervisningen. Enligt revideringar i läroplanen 2022* ska

...skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg. 

Det finns stöd i styrdokument och lärare har behov av faktaböcker till sin undervisning. Det är förutsättningar för att satsa på nya faktaböcker till sin skola, menar Jennie som hoppas att fler nu får upp ögonen för faktaböcker. Att tackla utmaningarna kan vi också bara göra genom att börja någonstans och fundera på vart vi vill komma. Kanske krävs det nya tankebanor kring placering? Men också nya tankesätt hur vi använder faktaböcker. Många nya faktaböcker lämpar sig väl för högläsning.

Underverkligheten

Underverkligheten: en bok som lämpar sig väl för högläsning. Obs den lyser i mörkret!

Lärverktyg för en tidsenlig utbildning

De senaste årens fokus på genus i barnlitteratur är en anledning till att gallra gammalt och satsa på nyare fakta. Idag finns en större medvetenhet att illustrera kvinnor i faktaböcker. Att motverka könsskillnader i skolresultat återstår att utforska vidare. Spelar faktatexter någon roll i det avseendet? Vad har du för erfarenheter kring faktatexter och könsskillnader? hör av dig till jennie.hogberg@uddevalla.se

Vad händer i facklitteraturprojektet nu?

Skolbibliotekarie har träffat skolbiblioteksansvariga samt lärare på tre olika skolor med olika förutsättningar till skolbibliotek. Projektet är pågående i olika faser på dessa tre skolor.

Lärare har:

 • fått hjälp med att införskaffa faktaböcker till olika teman.
 • fått inköpsförslag till kommande års teman.
 • genomfört och genomför övningar från boken Att läsa faktatexter.
 • redogjort för sin egna situation på skolan och skolbibliotek samt framfört önskningar om att utveckla detta vad gäller faktaböcker. En del gemensamma utmaningar kan identifieras vad gäller faktaböckerna på skolorna, se ovan.

Besök bokutställning på grundskolekontoret

Jennie köpte faktaböcker till skolbibliotekariernas bokutställning på grundskolan och böckerna kommer delas ut till behövande skolor. Böckerna köptes in i samverkan med skolbiblioteksansvarig på en skola och utifrån skolans tematiska röda tråd. Pengarna kommer från Kulturrådets bidrag för inköpsstöd. Bokutställningen är öppen för den som önskar komma och bläddra i nyutgivna böcker. Ta i så fall kontakt med någon av skolbibliotekarierna i förväg. Bokutställning på Grundskolekontoret - Uddevalla kommun.

Vill du genomföra facklitteraturprojektet till våren? Ta kontakt med Jennie Högberg, skolbibliotekarie i Uddevalla grundskola. Vi samarbetar och utgår från dina förutsättningar. Samarbete efterlyses till facklitteraturprojekt! - Uddevalla kommun

*Grundskolans läroplan 2021, s. 18 inledande delar

Kategorier

F-6 7-9 Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300