Egenkontroll för dig med livsmedelsverksamhet

Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig - ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer. Därför måste du ha både kunskap och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egenkontroll.

Det finns inga krav på exakt hur detta ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan ta hjälp av när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet. Nationella branschriktlinjer finns bland annat för livsmedelsbutik, restaurang, servicehandel, vård, skola och omsorg och kosttillskott. Det är frivilligt för dig som företagare att följa dessa riktlinjer – till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter som du måste följa.

Om du vill ha hjälp att ta fram rutiner för din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till ett konsultföretag.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa vidare om hur du kontrollerar din egen verksamhet och vilka krav som ställs på lokalen.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor