Ska du lägga ner en verksamhet?

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vattenområde, byggnader eller anläggningar är det ditt ansvar att undersöka fastigheten och ta reda på om där finns föroreningar. Du måste anmäla nedläggningen till kommunens miljökontor.

Föroreningar i anslutning till en industri

Illustrationen visar exempel på var man kan hitta föroreningar i anslutning till en industri.

En svartvit illustration där det framgår flera olika platser i en byggnad där det kan finnas föroreningar, exempelvis i grundvattnet, i väggar och golv, i skorsten och så vidare.

Illustration: Länsstyrelsen Västra Götalands skrift, Är ditt område förorenat?

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Förslag på sidor