Ska du lägga ner en verksamhet?

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vattenområde, byggnader eller anläggningar är det ditt ansvar att undersöka fastigheten och ta reda på om där finns föroreningar.

Du måste också anmäla nedläggningen till enheten miljötillsyn.

Föroreningar i anslutning till en industri

Illustrationen visar exempel på var man kan hitta föroreningar i anslutning till en industri.

Illustration: Länsstyrelsen Västra Götalands skrift, Är ditt område förorenat?

Illustration: Länsstyrelsen Västra Götalands skrift, Är ditt område förorenat?