Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg

I framtiden behöver vi ta hjälp av digitala lösningar för att du som är äldre ska kunna känna dig trygg och leva ett så självständigt liv som möjligt. Anledningen är att vi inte kommer att ha tillräckligt med personal om vi ska arbeta på samma sätt som idag. Därför är Uddevalla med och inför välfärdsteknik och nya digitala arbetssätt för en smartare äldreomsorg.

Uddevalla har under 2020-2022 varit en del i ett projekt som drivits av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det har handlat om att testa och införa nya digitala lösningar samt att stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

I Uddevalla arbetar vi med:

Vad är välfärdsteknik?

Tanken med välfärdsteknik är att göra vardagen enklare, tryggare och mer självständig med hjälp av smarta hjälpmedel. SKR har tagit fram en informationsfilm som visar hur välfärdsteknik kan användas, titta gärna på den kortare trailern nedan och klicka på länken för att se hela filmen.

Film - Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen

Kompetenscenter välfärdsteknik

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har byggt upp ett kompetenscenter för välfärdsteknik.
Kompetenscentret stöttar Sveriges kommuner inom området äldreomsorg och digitalisering genom att samla, skapa och sprida kunskap om ämnet.

Du kan läsa mer om centret och ta del av information på SKR:s webbplats:
Kompetenscenter välfärdsteknik - SKR

Du kan också prenumerera på kompetenscentrets nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad inom välfärdsteknikområdet:
Nyhetsbrev välfärdsteknik - SKR

Kontakt

Ulrika Olsson, enhetschef

+46 522‑69 70 20

ulrika.olsson@uddevalla.se

Junogatan 9

451 42 Uddevalla

Förslag på sidor