Äsperöds förskola

I Äsperöd byggs en helt ny förskola med sex avdelningar i två våningar. Förskolan väntas vara klar i början av 2025

I området växer en lindallé som tyvärr måste tas ner inför byggnationen. En ny allé kommer att återplanteras när förskolan är klar som en kompensationsåtgärd. I arbetsområdet står också en stor gammal ek med höga naturvärden, den så kallade "Äsperödseken". Eken kommer att skyddas under tiden byggnation pågår.

Förskolans verksamhet har flyttat till gamla Äsperödshemmet under byggtiden.

Projektstatus: Nu är vi igång och bygger den nya förskolan och håller på med markarbeten för förskolans utegård.

Totalentreprenör: Peab

Preliminär tidplan:

  • Augusti 2023 - Byggstart
  • Februari 2025 - Förskolan färdigbyggd, inredning tar vid
  • Vår/sommar 2025 - Inflyttning i lokalerna

Klar: Februari 2025

Teckningar på hur fasaden kan komma att se ut på förskolan.

Äsperöds förskola, illustrationer av fasader.

Förslag på sidor