Grundskola Ljungskile

Det är många som vill leva och bo i vackra Ljungskile. För att grundskolans elever ska kunna fortsätta att få en nära skolgång satsar Uddevalla kommun på en ny skola. Skolan ska vid behov kunna rymma 1000 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Skiss nya Ljungskileskolan

Arbetsskiss över Ljungskiles nya grundskola. Till vänster i bilden syns den nya grundskolan F-6, till höger i bild syns den nya grundskolan 7-9 med idrottshall. Illustration: Liljewall

Fler upptäcker livskvaliteten i Ljungskile

Ljungskile är en ort som växer och många vill ta del av den livskvalitet som ett liv i Ljungskile innebär med närhet till natur, hav och friluftsliv. Samtidigt finns det goda pendlingsmöjligheter till städer som Uddevalla, Stenungssund, Kungälv och Göteborg. Att fler upptäcker Ljungskile gör det också möjligt för näringslivet att växa och centrum får tillskott i form av restauranger, affärer och företag.

Ny grundskola för en nära skolgång

Den ökade inflyttningen ställer även nya krav på grundskolan som behöver byggas ut för att möta behovet av skolplatser. Utbyggnaden är nödvändig för att alla elever ska kunna fortsätta att gå i skolan i Ljungskile, och inte behöva åka skolskjuts till Uddevalla. Därför satsar Uddevalla kommun på en ny grundskola så att Ljungskileeleverna ska få en nära skolgång.

Flera skolor utvecklas samtidigt i Uddevalla kommun

Det tar lång tid att bygga en ny skola och eftersom hela Uddevalla kommun växer pågår flera skolprojekt runt om i kommunen. För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal tecknats med fastighetsbolaget Hemsö. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta de nya skolorna. Avtalet innebär att kommunen hyr objekten av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Projektstatus för ny grundskola i Ljungskile

Projektet är i en fas av projektering, utredningar och program för genomförande. I denna fas värderas mark och byggrätt inför upprättande av avtal för markförsäljning. Det kommer att tas fram hyreskontrakt, särskilda bestämmelser, ansvarsområden och gränsdragningar mellan hyresgäst och hyresvärd.

Preliminär tidplan (tidplanen kan revideras):

  • Våren 2022, beslut markupplåtelseavtal och hyreskontrakt. Flera överklaganden har lett till att tidplanen nedan kan revideras.
  • Hösten 2023, upphandling för totalentreprenad
  • Höst 2024, byggstart för grundskola 7-9 med idrottshall.
  • Vår 2027, byggstart för grundskola F-6

Klart: Skolan beräknas invigas 2027.

Har du frågor om grundskolan i Ljungskile?

Om du har frågor om den nya grundskolan i Ljungskile är du välkommen att besöka vår frågesida. Där hittar du svar på vanliga frågor samt återkopplingar från genomförda dialogmöten. Du har också möjlighet att mejla din fråga till oss på Uddevalla kommun.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Förslag på sidor