Rotviksbro äldreboende och hemtjänstlokaler

Dagens äldreboende i Rotviksbro byggs ut med två nya avdelningar och hemtjänsten får nya lokaler.

Under 2023 och 2024 byggs det befintliga äldreboendet ut åt två håll. Två nya avdelningar byggs västerut där vacker inbyggd vinterträdgård kommer att binda ihop nuvarande byggnad med den nya byggnaden som rymmer 20 lägenheter i två våningar. Byggnaden kommer att vara en ny avdelning för äldreboende och en avdelning med inriktning demensboende.

Söderut förlängs nuvarande byggnad med en ny hemtjänstlokal i två plan. Lokalerna kommer att innehålla bland annat omklädningsrum, personalutrymmen och kontor.

Parkeringen utökas med cirka 60 nya parkeringsplatser och huset utrustas samtidigt med reservkraft för att kunna försörja boendet vid strömavbrott.

Ett avtal har tecknats med fastighetsbolaget Hemsö för byggnationen. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta äldreboendets byggnader. Avtalet innebär att kommunen hyr byggnaderna av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Projektstatus: Just nu pågår byggnation av de två nya tillbyggnaderna, resning av stomme, fasad, innerväggar och tak.

Preliminär tidplan:

  • 2023- 2024, byggnation
  • Höst 2024, klart för att flytta in
En illustration av byggnad med mycket fönster och tre takkupor i taket som släpper in ljus

En illustration av den vinterträdgård som blir en samlingslokal för boendet och samtidigt ska förbinda äldreboendet med de nya avdelningarna

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor