Rotviksbro äldreboende och hemtjänstlokaler

Dagens äldreboende i Rotviksbro har byggts ut med två nya avdelningar och hemtjänsten får nya lokaler. Nu är projektet snart klart för slutbesiktning.

Rotviksbro äldreboende utbyggnad

Utbyggnad av Rotviksbro äldreboende

Det befintliga äldreboendet byggs ut åt två håll. Två nya avdelningar byggs västerut där vacker inbyggd vinterträdgård kommer att binda ihop nuvarande byggnad med den nya byggnaden som rymmer 20 lägenheter i två våningar. Byggnaden kommer att vara en ny avdelning för äldreboende och en avdelning med inriktning demensboende.

Söderut har nuvarande byggnad förlängts med en ny hemtjänstlokal i två plan. Lokalerna kommer att innehålla bland annat omklädningsrum, personalutrymmen och kontor.

Parkeringen utökas med cirka 60 nya parkeringsplatser och huset utrustas samtidigt med reservkraft för att kunna försörja boendet vid strömavbrott.

Ett avtal har tecknats med fastighetsbolaget Hemsö för byggnationen. De har byggt och kommer långsiktigt äga, utveckla och förvalta äldreboendets byggnader. Avtalet innebär att kommunen hyr byggnaderna av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Projektstatus: Nu är byggnationen i slutfasen och slutbesiktning av bygget görs i augusti. Därefter kommer boendet att börja inredas.

Preliminär tidplan:

  • Augusti 2024, Slutbesiktning
  • Höst 2024: Lokalerna inreds och hemtjänsten flyttar in
  • Slutet av 2024: Boendet klart för inflytt
Hemtjänstlokal Rotviksbro

Ny hemtjänstlokal vid Rotviksbro äldreboende

En illustration av byggnad med mycket fönster och tre takkupor i taket som släpper in ljus

En illustration av den vinterträdgård som blir en samlingslokal för boendet och samtidigt ska förbinda äldreboendet med de nya avdelningarna

Kontakt

Birgitta Andersson, projektledare

+46 522‑69 63 35

birgitta.h.andersson@uddevalla.se

Samhällsbyggnad

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor