Skäretskolan

Planering pågår för en ny grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Ett detaljplanearbete påbörjades under våren 2020 för att möjliggöra byggnationen.

Enligt förslaget blir det en skola från förskoleklass till årskurs 6 med plats för 600 elever samt en idrottshall. Skäretskolan kommer ha samma lokalprogram som Ljungskileskolan F-6.

För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal tecknats med fastighetsbolaget Hemsö. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta den nya skolan. Avtalet innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Preliminär tidplan

  • Höst 2023: Arkeologisk undersökning på plats
  • Vår 2024: Granskning för ändring av detaljplant
  • Sommar 2024: Detaljplan klar för beslut
  • Höst 2024: Beslut om marköverlåtelseavtal och hyreskontrakt med Hemsö
  • Klart: Beräknad invigning 2028

Läs mer om detaljplanearbetet, Skäret skola>>

 

Karta över planområdets ungefärliga utbredning.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Förslag på sidor