Skäretskolan

Planering pågår för en ny grundskola vid Skäret, mellan Sundsstrand och Ammenäs. Enligt den preliminära tidplanen kan skolan börja byggas under 2024 och invigas under 2028.

Enligt förslaget blir det en skola från förskoleklass till årskurs 6 med plats för 600 elever samt en idrottshall. I den nya moderna skolan kommer det att finnas bibliotek, hemkunskapssal, labsal och salar för musik och andra estetiska ämnen. Skolan byggs för att ha en undervisning som håller i många år framöver. Det är tänkt att byggas ett stort och ljust trapphus i mitten, som ansluter till elevernas hemvister. Taket på idrottshallen kommer att bli en aktivitetsplan.

För att byggprocessen ska gå snabbare och bli mer kostnadseffektiv har ett avtal tecknats med fastighetsbolaget Hemsö. De ska bygga, långsiktigt äga, utveckla och förvalta den nya skolan. Avtalet innebär att kommunen hyr skolan av Hemsö med långa hyreskontrakt.

Preliminär tidplan

  • April 2024: Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden
  • 29 maj: Detaljplanen kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen
  • 13 juni: Detaljplanen kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som slutligen beslutar om den nya detaljplanen.
  • Sommar 2024: Detaljplanen kan vinna laga kraft
  • Höst 2024: Preliminärt beslut om marköverlåtelseavtal och hyreskontrakt med Hemsö samt byggstart
  • Klart: Preliminär beräknad invigning 2028

Arbete med detaljplan

Just nu pågår arbete med detaljplan. Mer information om arbetet med detaljplan, förstudie och flera utredningar finns att läsa på vår detaljplanesida.
Läs mer om detaljplanearbetet, Skäret skola>>

Har du frågor om Skäretskolan?

Om du har frågor om Skäretskolan är du välkommen att besöka vår frågor och svar- sida. Där hittar du svar på vanliga frågor vi får in om projektet. Du har också möjlighet att kontakta vårt Kontaktcenter om du har en fråga.

Illustrationsskiss över hur Skäretsskolan kan komma att se ut. Skissen är framtagen av Semrén & Månsson

En vit linje ramar in områdets avgränsning på ett flygfoto

Karta över planområdets ungefärliga utbredning.

Prenumerera på uppdatering av projektet

Hantera prenumeration

Förslag på sidor