Parken förskola

Dagens befintliga förskolor Parkens förskola (på Göteborgsvägen 25 och Matrosgatan 1) behöver ersättas med nya lokaler. I en förstudie utreder kommunen hur en ny förskola skulle kunna byggas inom kvarteret Lindstam 2.

Förslaget just nu är att bygga en gemensam byggnad som rymmer 10 avdelningar, det vill säga runt 200 barn och cirka 40 pedagoger. Det pågår också diskussioner om att i samma kvarter bygga bostäder med inriktning tryggt boende.

I samma projekt planerar kommunen att samtidigt bygga en ny rondell på Göteborgsvägen i direkt anslutning till det föreslagna förskoleområdet.

Projektets namn: Parkens Förskola, Kvarteret Lindstam 2

Projektstatus: Förstudien klar och arbete med detaljplan pågår. De äldre delarna av den befintliga förskolan har rivits.

Läs mer om detaljplanearbetet för Parkens förskola>>

Barn får följa rivning av byggnad på förskola, nyhet från december>>

Preliminär tidplan:

  • Våren 2024; Förstudie klar, detaljplanearbete
  • Vår 2025; Arbete med projektering

Illustrationsbild från förstudien

En karta med inritade områden för skola och infart samt eventuell möjlig placering för bostäder

Illustrationskarta över området som ingår i förstudien

Kontakt

Jonas Olsson, projektledare

+46 522‑69 63 60

jonas.s.olsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor