Centralkök

Kommunen planerar att bygga ett nytt centralkök i Herrestad för att möta framtidens behov på större kapacitet och beredskap.

Kommunens måltidsverksamhet lagar måltider till förskolor, skolor, äldreboende och levererar mat hem till äldre som bor hemma. Idag lagas mat i ett centralkök, i 39 mindre tillagningskök och i 12 mottagningskök. Måltidsverksamheten är igång alla dagar på året, och under vardagar lagas cirka 13 500 lunchmåltider per dag.

Nu planerar kommunen för att bygga ett helt nytt centralkök på en kommunal tomt vid Dyrstens industriområde, Spiken 1, i Herrestad. Det nya centralköket är tänkt att ersätta dagens centralkök som ligger på Äsperöd. Det nya centralköket möter framtidens behov på större kapacitet, beredskap och kan säkra vår matproduktion vid exempelvis renovering av andra kök.

Projektets namn: Nytt centralkök

Projektstatus: Förstudie pågår, detaljplanearbete pågår.

Läs om detaljplanearbetet för Fröland, väg och industrimark>>

Preliminär tidplan:

  • Vår 2024: Förstudie, detaljplanearbete
  • Vår/sommar 2024: Projektering påbörjas
  • Sommar/höst 2024: Detaljplan klar
  • Sommar 2027: Centralköket klart
Förstudie centralkök

Förslag på sidor