Källdals förskola

I Källdal planerar kommunen för en helt ny förskola som ska ersätta dagens befintliga förskolelokaler. Samtidigt skapar vi fler förskoleplatser.

Just nu planerar vi för byggstart av den nya förskolan i Källdal på adress Lingatan 1. Dagens lokaler byggda 1977 kommer att rivas under hösten 2024 för att ge plats till den nya förskolebyggnaden som i huvudsak placeras på samma ställe.

Kommunen har gjort en förstudie som i grova drag visar hur den nya förskolan kommer att se ut. Förskolan är tänkt att byggas i två plan och kommer att rymma 8 avdelningar. Den nya skolgården blir på runt 7000 kvadratmeter. Dessutom kommer en ny trafiklösning för parkering, transporter och för hämtning och lämning. Observera att detaljer i skissen nedan kan komma att ändras under projekteringen.

Projektets namn: Källdals förskola

Projektstats: Under hösten rivs gamla förskolan och den nya förskolan börjar att byggas.

Preliminär tidplan:

  • Sommar 2024: Upphandling av entreprenör
  • Augusti: Rivning av gamla förskolan, under cirka 1 månad.
  • Höst 2024: Byggstart för nya förskolan
  • Vår/Sommar 2026: Förskolans byggnader och utemiljö klar

Rivning och demontering i augusti- september!

Nuvarande förskolan kommer att rivas/demonteras under augusti och september. Materialet återvinns på olika sätt. Arbetet kommer göras under normala arbetstider, vardagar 06.45 - 17.00. Transporter till och från arbetsplatsen kommer under hela arbetets gång att i möjligaste mån anpassas för att minimera störningarna för skolbusstrafiken utanför och skolbarnens väg till skolan.

Prenumerera och få e-post när vi uppdaterar sidan:

Hantera prenumeration
En illustrationsbild av förskolan i två våningar med tegelfasad

Nya förskolan i perspektiv, illustrationsbild av PE Teknik & Arkitektur

Skiss över förskolans placering på tomten och planerade vägar

Skiss från förstudien. Skissen visar hur förskolan kan komma att placeras. Observera att ändringar kan komma under projekteringen. (Klicka på bilden för en större bild)

Förslag på sidor