Myråsens förskola

På Dalaberg byggs en helt ny förskola med åtta avdelningar i två plan. Förskolan kommer att heta Myråsens förskola. I södra delen av gården kommer förskolan att få en äventyrsgård med naturmark.

I samband med byggnationen kommer tidigare förorenad mark att saneras.

Projektstatus: Nu är vi igång och bygger nya förskolan! Det mesta av markarbetet är redan klart och vi gjuter plattan under vecka 6.

Preliminär tidplan:

  • Höst 2023, Gång och cykelbana har fått en ny sträckning, utanför nya tomtgränsen, söder om Myråsvägen
  • Höst 2023, Byggstart
  • Maj 2025, Förskolan klar för besiktning, inredning tar vid
  • Höst 2025, Klar för inflyttning i lokalerna
Teckningar på hur fasaderna kan komma att se ut.

Myråsens förskola, illustrationer av förskolans fasader

Kontakt

Willy Ivarsson, projektledare

+46 522‑69 63 42

willy.ivarsson@uddevalla.se

Stadshuset

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor