Hogstorps skola håller värdegrunden levande i vardagen

Värdegrundsarbetet i Hogstorp är allt annat än en papperstiger. Under en konferens kring barns integritet berättade personal på skolan om sin resa mot ett väl integrerat förhållningssätt kring integritet och våldsprevention.

Denise van Hilst på digital konferens kring barns integritet

Rektor Denise van Hilst berättar på digital slutkonferens med Hälsokällan Fyrbodal om effekter och framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet kring integritet och våldsprevention.

Igår 17/2 genomfördes en slutkonferens för utvecklingsarbetet med barns integritet, ett samarbete med Hälsokällan Fyrbodal som pågått under två år. Utvecklingsarbetet har pågått framför allt inom kommunens förskolor men även på Hogstorps skola. Under konferensen bjöd de medverkande förskolorna och skolan på inspiration, erfarenheter och framgångsfaktorer från arbetet med att lära barn om rätten till kroppslig och personlig integritet, till jämställdhet och till en uppväxt fri från våld.

På Hogstorps skola har arbetet handlat om integritet och våldsprevention, IOVP, och byggt på fritidshemmens pågående utvecklingsarbete kring samma tema. Ann Malmeling, förstelärare, berättar att personalen till en början tyckte att utvecklingsarbetet verkade handla om ”gammal skåpmat” och att de redan arbetade med jämställdhet och integritet utifrån läroplanen och ett gediget värdegrundsarbete. Men efter inledande föreläsningar med representanter från Hälsokällan och med jämställdhetssakkunnige Marcus Svensson blev läget annorlunda.

- Vi tvingades att syna oss själva och vår undervisning i sömmarna, säger Ann Malmeling. Var vi kanske i själva verket med och bidrog till att upprätthålla gamla normer?

Tack vare en trygg och engagerad personalgrupp, stöd från Hälsokällan och en rektor som ”hållit vägen ren” genom att prioritera och organisera för tvecklingsarbetet med IOVP känner personalen att idag har värdegrundabetet internaliserats och finns med som en röd tråd under elevens dag; i klassrummet, på rasten och i fritidshemmet.

- Vi vill ge eleverna en breddad bild för vad var och en kan bli och göra, berättar fritidspedagog Anna Bröjer. Värdeorden har blivit utgångspunkten för allt vi gör. Vi har granskat böcker, spel, lekar och sånger som vi erbjuder eleverna. Och orden finns alltid med när vi planerar vårt arbete.

Även bland eleverna har värdegrundsarbetet gett tydliga resultat. Ett har varit att konflikter mellan elever minskat. Och när det varit en konflikt, har eleverna haft verktyg till att analysera vilket värdeord som inte uppfyllts och som eventuellt skapade konflikten.

När rektor Denise van Hilst summerar vad som varit viktiga framgångsfaktorer för arbetet är engagemang det ord som står i centrum.

- Engagemanget och stödet från Hälsokällan har varit avgörande, tillsammans med engagemanget, kunskapen och uthålligheten hos personalen. Det är viktigt att låta lokala förhållanden styra farten, men engagemanget måste finnas där. Och eleverna har rätt till engagerad personal, säger Denise van Hilst.

Skolan har gjort en bild med 5 ballonger. På ballongerna står orden kamratskap, respekt, ansvar, jämställdhet och integritet.

Skolans fem värdeord.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300