Ammenäs, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Ammenäs 1:128
Uppdragsledare: Tommy Lumitaival Janram
Yta: cirka 2,5 ha
Diarienummer: PLAN 2019.3624
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att tillskapa bostäder i form av två enbostadshus och ett flerbostadshus samt möjliggöra boende på fastigheten Ammenäs 1:56.

Samråd

Samråd har genomförts under tiden 18 juni - 16 juli 2021. Samhällsbyggnad har mottagit yttranden från flera olika aktörer under samrådstiden och arbetar nu för att sammanställa och bemöta synpunkterna samt eventuella revideringar för planförslaget.

Har ni frågor, funderingar eller är intresserad av dialog är ni varmt välkomna att kontakta samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter sker under granskningstiden, som preliminärt väntas under vintern 2021/22. För att följa planarbetet under tiden, prenumera gärna på denna webbsida.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2019-09-25
  • Planarbete pågår för samråd
  • Utredningar tas fram
  • Samhällsbygnadsnämnden beslutade 2021-06-08 om samråd
  • Samrådstid 2021-06-18 - 2021-07-16
Planen har fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Foto över planområdet

Foto över området

Mer information

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00