Ammenäs, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Ammenäs 1:128
Uppdragsledare: Frida Läckström
Yta: cirka 2,5 ha
Diarienummer: PLAN 2019.3624
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att exploatera bostäder genom en ändring i nuvarande detaljplan.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2019-09-25
  • Planarbete pågår för samråd
  • Utredningar tas fram
Planen har fått planbesked

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Foto över planområdet

Foto över området

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun, +46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00