Ammenäs, bostäder

Planfakta

Projektnamn: Ammenäs 1:128
Uppdragsledare: Joel Thölix
Yta: cirka 2,5 ha
Diarienummer: PLAN 2019.3624
Kommundel: Forshälla

Planinformation

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att tillskapa bostäder i form av två enbostadshus och ett flerbostadshus på del av fastigheten Ammenäs 1:128 samt möjliggöra boende på fastigheten Ammenäs 1:56.

Samråd och granskning

Samråd har genomförts under tiden 18 juni - 16 juli 2021. Samhällsbyggnad har mottagit yttranden från flera olika aktörer under samrådstiden och arbetar nu för att sammanställa och bemöta synpunkterna i en samrådsredogörelse. Arbete pågår med att revidera planförslaget inför granskning.

Nästa tillfälle att lämna synpunkter sker under granskningstiden. För att följa planarbetet under tiden, prenumera gärna på denna webbsida.

Har ni frågor, funderingar eller är intresserad av dialog är ni varmt välkomna att kontakta samhällsbyggnad på Uddevalla kommun.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2019-09-25
  • Samhällsbygnadsnämnden beslutade 2021-06-08 om samråd
  • Samrådstid 2021-06-18 - 2021-07-16
  • Kompletterande utredningsarbete pågår
  • Arbete pågår med att revidera planhandlingar inför granskning
En bild som visar att planen förbereds för granskning

Planen förbereds för granskning (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Foto över planområdet

Foto över området

Mer information

Förslag på sidor