Herrestad-Torp 1:3, Östra Torp handelsområde

Planfakta

Plannamn: Del av Herrestads-Torp 1:3
Uppdragsledare: Andrea Zidek
Yta: Cirka 5 hektar
Diarienummer: PLAN.2015.3054
Kommundel: Herrestad
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan

Planinformation

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamhet samt handelsetableringar.

Planområdet ligger öster om Torp köpcentrum. Söder om planområdet löper riksväg 44, detta ger goda exploateringslägen och innebär förutsättningar för god tillgänglighet med bil, och kollektivtrafik samt god koppling till befintligt gång- och cykelnät.

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked beviljades 2015-03-25
  • Samråd skedde under 2016
  • Granskning har utförts 2020-04-08 - 2020-05-06
  • Planförslaget revideras inför antagande
Planen är redo att antas

Klicka på bilden för att se en större bild

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Karta över planområdet

Karta över planområdet

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00
kommunen@uddevalla.se

Mer information

Geotekniska utredningar

Ikon dokument/fil

Inventering av tidigare geo-utredningar

PM Geoteknik.pdf Pdf, 225.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologiska utredningar

Naturvärdesutredningar

Dagvattenutredningar

Markteknisk utredning

Trafikutredning

Förslag på sidor