Stadskärnan, centrumverksamhet i Gallionen

Planfakta

Plannamn: Thorild 12
Uppdragsledare: Hugo Bennhage
Diarienummer: 2020.2211
Kommundel: Centrum
Planhandlingar: Alla dokument hittar du under mer information längst ner på sidan.

Planinformation

Planområdet är centralt beläget, cirka 100 meter från Bäveån och lokaliserad i korsningen mellan Västerlånggatan och Kungsgatan i Uddevalla centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning för detaljplanen samt att höja den befintliga byggrätten. Användningarna som möjliggörs är centrum-, gymnasieverksamhet samt parkeringshus. Byggrätten möjliggör för ett 5 våningshus.

Är du intresserad av projektet att flytta Stadsbiblioteket till Gallionen?>>

Detta har hänt i planarbetet

  • Planbesked lämnades 2020-03-25
  • Startmöte 2020-10-09
  • Utredningar har tagits fram
  • Beslut om samråd i samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21 (§ 126)
  • Samråd 2022-05-04 till 2022-05-25
  • Granskning 2024-03-14 till 2024-04-11
  • Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2024-05-23 § 144
  • Detaljplanen vann laga kraft 2024-06-19.
En bild som visar att planen har fått laga kraft

Planen har vunnit laga kraft (klicka på bilden för att se en större bild)

Prenumerera

Prenumerera här så får du e-post när vi uppdaterar sidan.

Hantera prenumeration
Bild på planområdet

Förslag på sidor