Bilderboken i undervisningen

Lärare Helena Olsson på Ljungskileskolan ger tips på hur hon arbetar med bilderböcker. Helena har läst kursen Bilderboken i teori och praktik på högskolan och har sedan tidigare arbetat som förskollärare. Hon använder bilderboken som en grund och verktyg till flera olika ämnen i sin roll som lärare i årskurs 3.

Ljungskileskolans skolbibliotek

Ljungskileskolans skolbibliotek

Sagan om vanten

Fantasi

En bok som passar för att träna sin föreställningsförmåga och fantasi är boken Sagan om vanten, en Ukrainsk saga. Vanten är kastad på marken och alla djuren vill flytta in. - Neeej! det går inte ropar barnen när de föreställer sig hur trångt det blir när groda, räv, mus och vildsvin ska få plats. Sagan finns att titta och lyssna på, på Barnens bibliotek. Barnen brukar gilla att det är upprepningar också, berättar Helena.

 

Två små riddare

Värdegrundsarbete

Två bilderböcker som är bra att använda i värdegrundsarbete är Två små riddare och Sagan om den lilla farbrorn.

I boken Två små riddare, som är en väldigt rolig berättelse, får vi en annan bild av hur det är att vara riddare än den traditionella. Temat i boken är könsroller. Där finns många ingångar till diskussioner. Hur ska man vara som man? Som kvinna? Finns det utrymme i samhället att få vara som man är?

I boken Sagan om den lilla farbrorn kan vi väcka empati när vi läser om den lilla farbrorn. Ingen tycker om honom och han har ingen vän fast han är snäll. "De tyckte han var för liten... De tyckte han hade för ful hatt också".

Läsa med inlevelse

Helena berättar att man inte alltid kan läsa alla ord som står i bilderboken. - För att få ett flyt i högläsningen kan man behöva hoppa över eller byta ut ord eller stycken så att det passar när jag pratar för eleverna.

För att fånga elevernas intresse får man läsa med inlevelse, stanna upp i texten och ställa frågan till barnen.

- Hur ska det gå här nu? De kastar sig livligt in i diskussionen och får möjlighet att prata med varandra.

I bilderböcker berättas mer i bilderna än vad som står i texten. Vi försöker se vad mer vi kan upptäcka tillsammans. Jag ställer frågor till eleverna: vad är det som händer på bilden?

De tre Bockarna Bruse

Empati och svårare ämnen

Att arbeta med frågor som sorg och döden finns det flera bra bilderböcker att använda. Helena tycker att man kan arbeta med svåra ämnen i teman. - Det kan bli för mycket om det precis hänt något. Men att i ett lugnt och neturalt sammanhang få prata om svårare frågor är något som hon tror är viktigt för barnen. - Läser vi Adjö Herr muffin är det ofta barn som vill öppna upp sig och prata om något de känner igen.

I boken De tre Bockarna Bruse får vi trollets perspektiv. Det är en helt annan sida av den kända sagan. Bilderna är inte gulliga men barnen blir inte rädda för det. - Det är intressant hur trollet blev som det blev och hur illustratören har ritat. Jag har sett att mina elever har börjat tänka på ett annat sätt när vi har läst den här typen av böcker. Och de gillar det och frågar efter mer.

Dom som bestämmer

Vi får aldrig bestämma!

Ja, vem är det som bestämmer egentligen? I bilderboken Gropen kan vi arbeta med fantasin och lekens kraft. Bokens tema är demokrati och medbestämmande. Lisen Adbåge som har gjort boken Gropen har också skrivit boken Dom som bestämmer. Båda böckerna finns det lärarhandledning till. Böckerna passar att läsa i arbete om demokrati.

Fördjupningsmaterial till boken Gropen

Småsagor: Dom som bestämmer | UR Play

Vi tackar Helena för att du delar med dig av tipsen!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300