Familjebehandling

Familjebehandling ges endast som bistånd genom socialsekreterare. Det är alltså något du måste ansöka om.

Inom familjebehandlingen träffar vi föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år som upplever:

  • Stor oro för sitt barn eller ungdom.
  • Stora svårigheter att räcka till som förälder.
  • Uppgivenhet över att barnen inte lyder eller lyssnar på dem. 

Vi arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske. Målet med behandlingen kan vara att:

  • Familjen ska kunna kommunicera och komma överens.
  • Föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov.
  • Föräldrarna ska finna glädje i föräldraskapet.
  • Familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning.
  • Barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering.
  • Familjen ska jobba på att ha en god relation till varandra där känslor är viktiga.

Vi arbetar även med ungdomar upp till 21 års ålder, med stöd till dem och deras nätverk utifrån biståndsbedömt behov, med mål som görs upp utifrån dessa behov.

Hela familjen är delaktig

Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i familjen berör alla familjemedlemmar och behandlingsarbetet involverar därför ofta hela familjen och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Hur länge en familj behöver stöd varierar. 

Kostnadsfri behandling

Familjebehandling är kostnadsfri för familjen och ges som bistånd genom socialsekreterare.   

Kontakt

Om du vill ansöka om familjebehandling ska du kontakta Mottagningsenheten på Familjekontoret eller använda e-tjänsten: Ansökan stöd barn och familj:
Länk till e-tjänsten: Ansökan stöd barn och familj

Telefon
0522-69 68 00

Adress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor