Kontaktfamilj, kontaktperson

Tycker du att du har engagemang, kraft och tid över? Och vill du ställa upp för en medmänniska som saknar det stöd som behövs i olika livssituationer? Då kanske ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är något för dig.

Vad är kontaktperson?

Som kontaktperson kan din uppgift se väldigt olika ut, beroende på vem du är kontaktperson för. Det kan till exempel handla om att hjälpa ett barn eller en ungdom att skapa sociala kontakter och fritidsaktiviteter eller att vara ett stöd för en förälder.

Vad är kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj öppnar ni ert hem för ett eller flera barn/ungdomar. Det kan handla om att ta emot och finnas till för ett barn/ungdom under exempelvis en helg i månaden eller oftare. Som kontaktfamilj erbjuder ni en trygg miljö och aktiviteter utifrån barnets/ungdomens behov.

Så fungerar det

Ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj föregås av en utredning. Som kontaktperson eller kontaktfamilj kommer du att samarbeta med en socialsekreterare och en familjehemssekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget.

Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet är en ersättning för din/er insats och varierar utifrån hur omfattande uppdraget är och barnets ålder. Omkostnadsersättningen ska täcka barnets kostnader för exempelvis mat och aktiviteter.

Låter detta intressant är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Familjehemssekreterare

Birgit Bergqvist
Telefon: 0522-69 67 83

Maria Ström
Telefon: 0522-69 68 12

Camilla Bielinski
Telefon: 0522-69 68 04

Bo Ulvenäs
Telefon: 0522-69 56 42

Ellinore Gustavsson
Telefon: 0522-69 56 14

Camilla Ljungström
Telefon: 0522-69 56 16

Reception familjekontoret

Telefon: 0522-69 68 00

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00