Särskilt förordnad vårdnadshavare, SFV

En vårdnadshavare ska se till att barnets behov blir tillgodosedda och är juridiskt ansvarig för barnet. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är vårdnadshavare, men det kan uppstå situationer då någon annan behöver ta över vårdnadsansvaret.

Exempel på när detta behövs är när

  • föräldrarna under en längre tid är förhindrade att utöva vårdnaden, till exempel vid allvarlig sjukdom

  • föräldrarna har avlidit

  • föräldrarna brister i omsorgen så att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling

  • ett barn har rotat sig i ett familjehem och det bedöms att vårdnaden ska flyttas över till familjehemsföräldrarna

  • ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd i Sverige.

Är du under 18 år och behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare? >>

Vill du bli en särskild förordnad vårdnadshavare?>>

Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida om särskild förordnad vårdnadshavare SFV eller kontakta Familjehemsenheten.

Kontakt Familjehemsenheten

Avdelningen för barn och unga

Telefon: 0522-69 68 00

E-post: Familjehemsgruppen@uddevalla.se

Besöksadress
Uddevalla kommun
Socialtjänsten, Familjekontoret
Junogatan 9
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor