Föräldragrupper

BiFF - Barn i Föräldrars Fokus

Vi erbjuder BiFF, en kurs på tre träffar för föräldrar som separerat. Målet med BiFF är att göra skillnad för de barn vars föräldrar separerat och att synliggöra barnets behov och situation, att inge föräldrar hopp samt att arbeta med frågorna: "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? Vilken förälder vill jag vara i mina barns liv?"

Kursen består av tre tillfällen om ca 2,5 timmar, kvällstid.
För anmälan och mer information om BiFF kontakta Föräldraresursen tel: 0522-69 38 39 eller e-post: foraldraresursen@uddevalla.se

BiFF genomförs i samarbete med Rädda barnen och Svenska kyrkan.

Uddevalla kommun erbjuder även gruppverksamhet för barn 7-12 år som har föräldrar som seprarerat. Läs mer om gruppverksamheten Mina föräldrar är skilda

Föräldragruppsträffar för föräldrar med barn 3 -12 år: ABC (Alla barn i centrum)

Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan! Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta av oss föräldrar kan känna igen oss i vardagssituationer där relationerna sätts på prov:

  • Hur skapar vi harmoni kring matbordet?
  • Hur undviker vi stressiga situationer?
  • Hur kan vi förebygga konflikter

En sak vet vi – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

ABC - föräldragruppsträffar

ABC-föräldragruppsträffar är till för dig som har barn 3-12 år. ABC (Alla Barn i Centrum) består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Kursen pågår under ungefär två månader och varje möte tar cirka två och en halv timma. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På våra träffar tar vi del av både varandras erfarenhet och aktuell forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

ABC-föräldragruppsträffar är kostnadsfritt, men anmälan krävs.

För frågor och anmälan kontakta Föräldraresursen via e-post: foraldraresursen@uddevalla.se

Läs gärna mer om ABC-träffarna i informationen nedan.

Förslag på sidor