Förskolornas sommarverksamhet

Under veckorna 28-31 är de flesta barn lediga och därför samordnas förskolornas verksamhet på två förskolor. Om ditt barn behöver omsorg under veckorna 28-31 innebär det alltså som regel att ditt barn får vara på en annan förskola än den barnet brukar vara på. Verksamheten bedrivs i huvudsak av vikarier.

Sommarverksamhet erbjuds barn där båda vårdnadshavare arbetar.

Sommarverksamheten veckorna 28-31

Sommarverksamheten planeras centralt, på förskolekontoret. För att vi på förskolekontoret ska kunna planera en god verksamhet under de här veckorna är det viktigt att vi får in rätt uppgifter från dig som vårdnadshavare. Vi planerar verksamheten för barnen utifrån de tider som du meddelar oss.

Digital anmälan till sommarverksamheten

Du som vårdnadshavare ska lämna ditt barns schema för veckorna 28-31 via e-tjänsten nedan.

Senast den 6/5 vill vi ha din anmälan. Även om du bara har ett preliminärt schema vill vi ändå ha in dina uppgifter för att kunna planera lokaler och personal.

Om ditt schema ändras efter du har anmält dina tider via e-tjänsten har du möjlighet att lämna in ändringar i schemat i e-tjänsten mellan 1 maj och 9 juni.

Arbetsgivarintyg/studieintyg

Du som vårdnadshavare måste styrka din anmälan med ett arbetsgivar-/studieintyg. I ett arbetsgivarintyg ska omfattning av din tjänst framgå, liksom anställningsform och datum för anställning. Studieintyg ska visa studietakt och omfattning. Båda vårdnadshavare ska lämna intyg.

Du lämnar ditt arbetsgivar- /studieintyg i första hand digitalt på www.uddevalla.se/intyg eller i pappersform till din förskola.

Veckorna 24-27, 32-34

Under sommarveckorna 24-27, 32-34 planerar förskolorna själva sin verksamhet. Ditt barns tider under dessa veckor fyller du i på schemat i blanketten nedan och lämnar till din förskola senast den 6/5.

Du som har barn som skall börja i förskoleklass i augusti har plats för ditt barn i förskolan till och med 2 augusti 2019 (om du inte har sagt upp din plats tidigare).

Viktiga datum

senast 6 maj
• Lämna in schemablanketten för veckorna 24-27, 32-34 till din förskola
• Anmäl behov av omsorg under vecka 28-31 via e-tjänst

1 maj-9 juni
• Om du har anmält behov av omsorg vecka 28-31 och vill göra ändringar i schemat kan du göra det mellan 15 och 31 maj

11 juni och 18 juni
• Välkommen på öppet hus för barn och vårdnadshavare på sommarverksamheten mellan klockan 18-20.

Frågor?

Har du frågor eller behöver du hjälp med att fylla i din anmälan? Besök kontaktcenter vid Kungstorget så hjälper de dig!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00