Förskolornas sommarverksamhet

Under veckorna 28-31 är de flesta barn lediga och därför samordnas förskolornas verksamhet på en förskola. Om ditt barn behöver omsorg under veckorna 28-31 innebär det alltså som regel att ditt barn får vara på en annan förskola än den barnet brukar vara på. Verksamheten bedrivs i huvudsak av vikarier. Sommarverksamhet erbjuds barn där båda vårdnadshavare arbetar.

2021 är det Skogslyckans förskola som är sommaröppen.

Du som har barn som skall börja i förskoleklass i augusti har plats för ditt barn i förskolan till och med 8 augusti 2021 (om du inte har sagt upp din plats tidigare).

 

Rätt uppgifter från dig

Sommarverksamheten planeras centralt, på förskolekontoret. För att vi på förskolekontoret ska kunna planera en god verksamhet under de här veckorna är det viktigt att vi får in rätt uppgifter från dig som vårdnadshavare. Vi planerar verksamheten för barnen utifrån de tider som du meddelar oss.

Alla vårdnadshavare: Lägg in schema för veckorna vecka 25-32

Lägg in ditt barns schema i Vklass för ovanstående veckor så snart som möjligt och senast 30/4 så att personalens semester kan planeras.

Vårdnadshavare med behov av omsorg för sitt barn under veckorna 28–31: anmäl via e-tjänst

Anmälan är nu stängd. Kontakta din förskolas rektor om du behöver barnomsorg under vecka 28-31.

Slutgiltigt schema lämnas via Vklass

När du vet ditt barns slutgiltiga tider för vecka 28-31 uppdaterar du dem i Vklass.

Viktiga datum

Senast 30 april (gäller alla vårdnadshavare)

Lägg in schema för veckorna 25, 26 , 27 och 32 I Vklass

1 april-1 juni

E-tjänsten för sommarverksamheten är öppen för anmälan.

1 maj - 18 juni

Lägg in omsorgsschemat för vecka 28-31 i Vklass (eventuella ändringar kan göras v 28-31)

29 juni

Öppet hus för barn och vårdnadshavare i sommarverksamheten kl 18-19.

Frågor?

Har du frågor eller behöver du hjälp med att fylla i din anmälan? Besök kontaktcenter vid Kungstorget så hjälper de dig!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00