Vklass i förskola

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa den pedagogiska verksamheten, du når kalender och nyheter.

Plattformen underlättar för dig att engagera dig i och stötta ditt barn, att ta del av information och kommunicera med förskolan.

Vad är en lärplattform för förskolan?

En lärplattform är en digital tjänst som kan användas för att för att ​planera​ och dokumentera​ verksamheten. Det är också ett verktyg för ​kommunikation​ mellan förskolan och hemmet. Vklass är webbaserat och anpassat för mobila enheter och fungerar i alla digitala plattformar.

Varför har förskoleverksamheten en lärplattform?

Som vårdnadshavare ska man kunna följa sitt barns och verksamhetens utveckling på en samlad plats. Förskolans systematiska kvalitetsarbete gynnas av en lärplattform där personalen enkelt kan dokumentera sitt arbete, och kan dessutom dela aktuell dokumentation med vårdnadshavare. En lärplattform ökar också likvärdigheten mellan förskolor, genom att förskolorna får samma verktyg för kommunikation både inom den egna enheten och gentemot vårdnadshavare.

Var hittar jag Vklass?

Du kan ladda ner appen för Vklass i telefonen/läsplattan på:

Du når även Vklass via dator: vklass.se

Vad kan man göra i Vklass?

I Vklass hittar du information om ditt barns vistelse i förskolan. Du kan här enkelt följa vad som händer i den pedagogiska verksamheten, du hittar kalender och förskolans nyheter. Här hanterar du också ditt barns omsorgsschema.

I Vklass kan du ta del av:

  • information från förskolan
  • kalenderhändelser
  • pedagogisk planering och projekt
  • kontaktuppgifter till förskolan

Se film som ger en översikt över de funktioner som finns i Vklass för vårdnadshavare.

Hur loggar jag in i Vklass?

Du kan logga in i Vklass med din e-legitimation/ditt bankID.

Har du fler frågor om Vklass?

Du kan alltid kontakta ansvarig personal på ditt barns förskola/ i den pedagogiska omsorgen för att få hjälp. Det finns också en supportsida på Vklass webbplats


Kontakt

Annika Widell, utvecklare

+46 522‑69 66 11

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor

Trädgårdsgatan 2

451 31 Uddevalla

Förslag på sidor