Skolutveckling och projekt i förskolan

Förskolans logga

Systematiskt kvalitetsarbete

Alla kommunala förskolor och dagbarnvårdare arbetar utifrån samma dokument för planering, utvärdering och uppföljning av prioriterade mål i läroplanen. Syftet är att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten.

Kommunala förskolans prioriterade mål hösten 2019/ våren 2020

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Utvecklingsarbeten

Förutom det kontinuerliga utvecklingsarbetet finns även projekt inom specifika områden. Exempelvis: Aktionsforskning, IKT (informations- och kommunikationsteknik), interkulturellt förhållningssätt, TAKK (Tecken för Alternativ Kompletterande Kommunikation) och Måltidspedagogik.

Uppsats/examensarbete

Ska du skriva uppsats? I vår organisation finns många saker att undersöka. Kontakta oss gärna.

Kontakt

Ulrika Ljung, +46 522‑69 56 45

Verksamhetschef bitr.

ulrika.ljung@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Siren Linde,

Utvecklare

siren.linde@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Annika Widell, +46 522‑69 66 11

Utvecklare

annika.widell@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Emelie Karlsson, +46 522‑69 71 90

Logoped

emelie.karlsson@uddevalla.se

Förskolekontor Trädgårdsgatan 2

45131 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00