Riktlinjer för fotografering och filmning vid de kommunala förskolorna

Fotomaterial kan idag spridas helt okontrollerat på sociala medier som Facebook, Instagram etcetera. Förskolan ska inte bidra till spridning av fotomaterial som kan upplevas kränkande och få konsekvenser för enskilda barn, som till exempel för gömda barn eller för barn med skyddade personuppgifter.

Det är endast förskolans personal som fotograferar/filmar l barnen i verksamheten, för den pedagogiska dokumentationen. Det innebär att vårdnadshavare eller andra personer inte har tillåtelse att fotografera eller filma barnen på förskolorna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00