Riktlinjer för fotografering och filmning vid de kommunala förskolorna

För att undvika att bilder på barn sprids okontrollerat har de kommunala förskolorna riktlinjer som säger att det bara är personalen som får ta bilder på barnen för den pedagogiska dokumentationen. Vårdnadshavare får inte fotografera eller filma barnen i förskolan.

Fotomaterial kan idag spridas helt okontrollerat på sociala medier som Facebook, Instagram etcetera. Förskolan ska inte bidra till spridning av fotomaterial som kan upplevas kränkande och få konsekvenser för enskilda barn, som till exempel för gömda barn eller för barn med skyddade personuppgifter.

Det är endast förskolans personal som fotograferar/filmar l barnen i verksamheten, för den pedagogiska dokumentationen. Det innebär att vårdnadshavare eller andra personer inte har tillåtelse att fotografera eller filma barnen på förskolorna.

Förslag på sidor