Omsorg kväll, natt och helg

Behöver ditt barn förskola eller omsorg på annan tid än dagtid finns Fyrens pedagogiska omsorg.

Fyren Skansen

Fyrens pedagogiska verksamhet

Fyrens pedagogiska verksamhet, som ligger i Skogslyckans förskola, tar emot barn vars vårdnadshavare har behov av omsorg under kväll, helg samt natt. Barn mellan 1 och 13 år kommer till Fyren när förskolans och fritidshemmens verksamhet är stängd.

Barn 1-6 år

Barn 1-6 år har alltid sin dagvistelse på Skogslyckans förskola.

För att ditt barn ska få en plats på Fyren måste barnet också ha en plats på Skogslyckans förskola. Detta gäller även om barnets behov av omsorg bara är under obekväm arbetstid. I ansökan gör du följande val:

  1. Välj Skogslyckans förskola som alternativ 1
  2. Välj Fyrens pedagogiska verksamhet som alternativ 2

Barn i förskoleklass och uppåt

Har barnet behov av omsorg endast under obekväm arbetstid ansöker du om plats på Fyren. Fritidsbarn som också har behov av omsorg under dagtid ansöker även om plats vid fritidshemmet i anslutning till barnets skola. Skoleleverna åker taxi från sitt ordinarie fritids till Fyren.

Kväll/helg eller natt

Vid ansökan ska du ange vilket alternativ du önskar.

  • Alt 1: kväll/helg. Innebär ett omsorgsbehov på vardagar mellan kl 18.00-22.30 samt helger och helgdagar 6.00-22.30.
  • Alt 2: Nattis. Innebär ett omsorgsbehov på 20 timmar eller mer per månad, nätter mellan kl 18.00-7.00 samt helg/helgdagar.

Kontakta Fyren

Telefon 0522- 69 71 38, 070-785 83 09

Kontakt

Bidevindsvägen 15

451 60 Uddevalla

Förslag på sidor